Altarskåpet i Häverö kyrka

I Häverö kyrka finns ett magnifikt altarskåp som är tillverkat i Antwerpen i början av 1500-talet. Altarskåpet är rikt dekorerat med snidade figurscener samt pannåmålningar på flygelförrarna och predellan. Färgskikt och förgyllning är relativt välbevarade men slitna. Under november 2015 gjordes en mindre konservering där spjälkningar i ytskikten återfästes och där färg färg och förgyllning fallit bort tonades blottlagd vit grundering in samt alla ytor dammades av.

Häverö kyrkas altarskåp
Häverö kyrkas altarskåp
Märkning som visar att altarskåpet är tillverkat i Antwerpen
Märkning som visar att altarskåpet är tillverkat i Antwerpen
Färg som rest sig i långsmala takliknande flagor på en av flygeldörrarna
Färg som rest sig i långsmala takliknande flagor på en av flygeldörrarna
Förgyllning som håller på att lossna på en av figurernas ben
Förgyllning som håller på att lossna på en av figurernas ben