Bro kyrka

Interiören i Bro kyrka åtgärdades genom rengöring och saneringi början av 2018 eftersom flera föremål och väggarna var mögelangripna. Möglet var av aspergillustyp vilket kan ge problem med luftvägarna hos många personer.

Altarskåpet hade mycket gråvita mögelprickar på främst bak- och undersidor. För att komma åt att sanera/ rengöra hela altarskåpet togs så många delar som möjligt loss och sattes sedan tillbaka igen. Flagande färg och förgyllning återfästes även. Konserveringen gav även en del information om tillverkningen av skåpet, vilket gjordes i Bryssel i början av 1500-talet. Det skildrar korsfästelsen och Jesu liv och lidande i många små snidade figurscener och har sex stycken flygeldörrar med måleri på båda sidorna. Altarskåpet är mycket välbevarat även om förgyllningen bättrats på vid 1900-talets början.

Under mögelsanering av altarskåpet
Under mögelsanering av altarskåpet
Gråvita mögelprickar på baksidan av en av skåpets figurgrupper
Gråvita mögelprickar på baksidan av en av skåpets figurgrupper
En av skåpets figurscener
En av skåpets figurscener
Rengöring av en av skåpets rövare
Rengöring av en av skåpets rövare