Eastmaninstitutet i Stockholm

Väggmålningarna av Einar Forseth från 1936 i Eastmaninstitutets stora väntrum åtgärdades genom rengöring, fästning av flagande färg och lagning och imålning av hål i efter gamla elinstallationer.

Väggmålning på Eastmaninstitutet
Väggmålning på Eastmaninstitutet
Hål efter gamla ljusknappar som  lagats upp
Hål efter gamla ljusknappar som lagats upp
Efter målning av lagningarna
Efter målning av lagningarna