Entréhall på Bragevägen

Entréhallen på Bragevägen 10 blev 1916 målad i nationalromantisk stil. Med tiden hade väggarnas klara färger grånat av smuts samt måleriet hade bitvis nötts, blivit repat och fläckvis flagat av. Det fanns även en del sprickor och mindre putsbortfall.

Under februari 2011 rengjordes väggarna och taket i entréhallen, lös puts och färg konsoliderades och lagades upp. Repor, bortfall och nya lagningar retuscherades för att smälta ihop med helheten.

Målningarna på vänster halva av bilden är rengjorda
Målningarna på vänster halva av bilden är rengjorda
Sprickor och bortfall före åtgärder
Sprickor och bortfall före åtgärder
Efter konsolidering av lös puts och lagning av bortfall samt retusch
Efter konsolidering av lös puts och lagning av bortfall samt retusch
Ljusa repor i färgen kring elledning, före åtgärder
Ljusa repor i färgen kring elledning, före åtgärder
Efter retuschering av repor
Efter retuschering av repor