Ett par slitna porträtt

Ett par stora porträtt, målade på 1800-talet, hade sedan länge legat på en vind. Där hade de blivit mycket smutsiga, färgen spjälkade och i dukarna fanns flera hål och revor. Under våren 2011 rengjordes porträtten, flagande färg återfästes, revor limmades ihop och där duk saknades gjordes dukintarsia samt målningarnas slitna kanter förstärktes med duk för att möjliggöra uppspänning på kilramar. Där färg saknades gjordes kittningar och retuscher och slutligen fernissades målningarna samt sattes in i sina praktfulla ramar.

Ett av porträtten innan åtgärder
Ett av porträtten innan åtgärder
Under rengöring
Under rengöring
Efter lagning av hål och revor samt kantförstärkning och uppspänning på ram. De vita fläckarna är kittningar där färg och grundering sakandes. Återstår gör retuschering och fernissa.
Efter lagning av hål och revor samt kantförstärkning och uppspänning på ram. De vita fläckarna är kittningar där färg och grundering sakandes. Återstår gör retuschering och fernissa.
Del av mansporträttet före åtgärder
Del av mansporträttet före åtgärder
Efter åtgärder
Efter åtgärder