Lantmarskalkporträtt på Riddarhuset

I Lantmarskalksalen på Riddarhuset i Stockholm är väggarna täckta av fyrtio stycken porträtt föreställande Lantmarskalker. Porträtten är gjorda i oljefärg på duk och nästan alla är målade av Lorens Pasch dy mot slutet av 1700-talet.

De fyrtio porträtten åtgärdades under januari och februari 2017. Porträtten och dess ramar rengjordes från en grå matt smutshinna. Bulor och vågor i dukarna planades ut, flagande färg återfästes, repor och färgbortfall retuscherades över och målningarna ströks slutligen med en tunn fernissa.

Ett av porträtten före åtgärder
Ett av porträtten före åtgärder
Efter rengöring och konservering
Efter rengöring och konservering
Del av ansikte där höger halva har rengjorts från grå smutshinna
Del av ansikte där höger halva har rengjorts från grå smutshinna
Detalj med repor och färgbortfall
Detalj med repor och färgbortfall
Detalj efter konservering
Detalj efter konservering