Porträtt med blinderad fernissa

Porträttet, en olja på duk, var målad av Sophie Adlersparre 1848. Fernissan som täcker ytan hade av blinderats, dvs i den hade det bildats mikrosprickor som gjorde att den blivit matt och lite ogenomskinlig. Orsaken var ålder och för ovarsam våtrengöring som gett fuktskador. Fernissan reducerads därför och en ny tunn fernissa applicerades. Resultatet blev ett tydligare och färgrikare porträtt.

Porträttet med gulnad och blinderad fernissa
Porträttet med gulnad och blinderad fernissa
På höger halva har fernissan reducerats
På höger halva har fernissan reducerats
Eftr att den gamla fernissan reducerats och ersatts av en ny klar fernissa
Eftr att den gamla fernissan reducerats och ersatts av en ny klar fernissa