Rekonstruktion av en fana

En ny fana tillverkas som ersättning till en som skadats i en brand. På ett nytt sidentyg kopieras den gamla fanans mönster i färg och bokstäverna med bladguld. Handarbetes vänner i Stockholm kommer sedan att sy ihop fanan och sätta fransar längst kanterna.

2016-03/p1150795.jpg
2016-03/p1150795.jpg
2016-03/p1150864.jpg
2016-03/p1150864.jpg
2016-03/p1150807.jpg
2016-03/p1150807.jpg
2016-03/p1150862.jpg
2016-03/p1150862.jpg