Ryttarporträtt

Ett stort porträtt föreställande Gustav Horn till häst konserverades i november 2014. Tavlan är målad under 1600-talets andra hälft av D K Ehrenstrahls verkstad, troligen av Martin Hannibal. Den hänger i Salsta slotts riddarsal.

Tavlan är en oljemålning på duk. Färskiktet hade krackelerat över hela bildytan i skålformade resningar vilket lett till många men små färgbortfall. Vid konservering återfästes därför färgen med lim och resningarna lades ned med hjälp av värmespatel. På målningen fanns en hel del tidigare retuscher som mörknat och gav ett fläckat intryck. En del av de gamla mörkande retuscherna reducerades och andra korrigerades genom att de retuscherades över. Tavlan rengjordes även, vitaktiga fläckar i fernissan regenererades samt ytan försågs med ny fernissa.

Ryttarporträtt med säkringsinklistringar av lös färg inför transport till konserveringsateljén.
Ryttarporträtt med säkringsinklistringar av lös färg inför transport till konserveringsateljén.
Resningar och sprickor i färgen före åtgärder
Resningar och sprickor i färgen före åtgärder
Efter återfästning av färg och nedläggning av färgresningar
Efter återfästning av färg och nedläggning av färgresningar
Några av målningen tidigare gjorda retuschera som mörknat
Några av målningen tidigare gjorda retuschera som mörknat
Efter reducering av de gamla retuschera och korrigering genom överretuschering
Efter reducering av de gamla retuschera och korrigering genom överretuschering
Före åtgärder och med blinderad, vitaktig fernissa, vid sidan av ansiktet samt en vit säkringsinklistring av lös färg som gjorts inför transport av målningen till konserveringsteljen.
Före åtgärder och med blinderad, vitaktig fernissa, vid sidan av ansiktet samt en vit säkringsinklistring av lös färg som gjorts inför transport av målningen till konserveringsteljen.
Efter konservering med bl a reducering av blonderad fernissa och applicering av ny fernissa.
Efter konservering med bl a reducering av blonderad fernissa och applicering av ny fernissa.