Salen på Salnecke slott

Salnecke slott i Örsundsbro är byggt vid mitten av 1600-talet. Slottets stora sals väggar och tak restaurerades under hösten 2017 av Pictor målerikonservering. Tak och taklist hade en äldre dekormåleri som dolts av vit limfärg vilken då tvättades ned så att dekoren åter blev synlig. Väggarna har en marmorering som innan åtgärder var mycket smutsig och hade en del äldre sprickor, hål och missfärgade påmålningar. För att få ett enhetligare intryck rengjordes väggarna samt skador lagades och retuscherades.

Under framtagning av takets dekormåleri som varit dolt av vit limfärg
Under framtagning av takets dekormåleri som varit dolt av vit limfärg
Under framtagning av taklistens dekor i form av målade blad
Under framtagning av taklistens dekor i form av målade blad
Under rengöring och lagning av de marmoreringsmålade väggfälten
Under rengöring och lagning av de marmoreringsmålade väggfälten