Salsta slottskapell

Inredningen i Salsta slottskapells kor stod klart 1711 och var tillverkad av skulptören Daniel Kortz efter ritningar av Tessin dy. Inredning i koret utgörs av predikstol, altaruppsats, altarring och orgelfasad vilka är relativt välbevarad och har förgyllningar och färg som är ursprungliga.

Korets inredning konserverades juni-oktober 2008 eftersom den hade omfattande skador med förgyllning, färgskikt och grunderingar som spjälkade från underlaget. Skadorna var klimatrelaterade. Fukt hade verkat spänningsbildande på främst de animaliska limämnen som finns i grunderingen vilket har gett upphov till sprickor och flagningar. Målsättningen med konserveringen var att bibehålla inredningens nuvarande karaktär genom att återfästa spjälkande ytskikt och grunderingar så att inte ytterligare material skulle flaga av. Inga restaureringsåtgärder, som t ex retuschering, utfördes.

Förgyllningen på Kristusskulpturens ansikte hade spruckit och rullat upp sig
Förgyllningen på Kristusskulpturens ansikte hade spruckit och rullat upp sig
Efter återfästning och nedläggning av den flagande förgyllningen
Efter återfästning och nedläggning av den flagande förgyllningen
Spjälkande förgyllning
Spjälkande förgyllning
Förgyllningen har återfästs med lim
Förgyllningen har återfästs med lim