Sengustaviansk taklist

I Sjöfarthuset på Skeppsbron finns delar kvar av den interiöra dekor som gjordes omkring år 1800 av Louis Masreliez.

I augusti 2017 restaurerade Pictor målerikonservering en dekormålad taklist på första våningen. Taklisten är dekorerad med målade blomster- och fruktgirlanger samt fågler målad med oljefärg i olika grå toner mot en ljusblå bakgrund. Taklisten är gjord av puts som hade en mängd sprickor som uppkommit p g a rörelser i huset. Under konserveringen lagades sprickorna med injektbruk och gips och retuscherades över. Färgen hade till stora delar spruckit upp och flagade från underlaget och det fanns en mängd lagningar från 1950-talet som var ojämna och mörkare än originalfärgen. De skadorna åtgärdades genom återfästning av flagande färg och retusch av färgbortfall samt korrigeringar av gmala missärgade retuscher. Slutresultatet blev en betydligt ljusare och enhetligare dekor med ett stabilt färgskikt.

Sprickor och flagande färg, före åtgärder
Sprickor och flagande färg, före åtgärder
Under åtgärder då ytan i mitten är rengjord medan de övriga har en grå smutshinna
Under åtgärder då ytan i mitten är rengjord medan de övriga har en grå smutshinna
Flagande originalfärg medan de gulgråa ytorna är gamla retuschera som blivit missprydande. Under konservering fästes den lösa färgen och de gamla retuschera ljusares upp.
Flagande originalfärg medan de gulgråa ytorna är gamla retuschera som blivit missprydande. Under konservering fästes den lösa färgen och de gamla retuschera ljusares upp.