Simtuna kyrka

Simtuna kyrka hade problem med mögel och under hösten 2010 genomfördes en renovering för att åtgärda kyrkans inneklimat och Pictor målerikonservering mögelsanerade, rengjorde och konserverade väggar, valvmålningar, inredning och inventarier.

Muralmålningarna från 1400-talets mitt och 1500-talets början var förutom angripna av mögel mycket smutsade. Muralmålningarna hade en del kraftiga sprickor och lös puts vilka åtgärdades genom konsolidering med injektbruk och lagningar med kalkbruk. Bitvis fanns även saltutfällningar i putsen och de områdena avsaltades. Kyrkans altaruppsats, altarring och predikstol rengjordes och mögelsanerades samt lös färg och förgyllning återfästes.

Muralmålning under rengöring från grå smutshinna och mögelsanering
Muralmålning under rengöring från grå smutshinna och mögelsanering
Altaruppsatsen under sanering och återfästning av lös färg och förgyllning
Altaruppsatsen under sanering och återfästning av lös färg och förgyllning