Singö kyrka

Altarskåpet i Singö kyrka är tillverkat i Lübeck på 1490-talet. De snidade figurerna och pannåmålningarna har ursprunglig färg och förgyllning som är relativt välbevarade.

Under november 2015 konserverades altarskåpet eftersom färg och förgyllning uppvisade en del blåsbildning och flagning. Vid konserveringen återfästes de lösa flagorna, blottlagd vit grundering retuscherades över, alla ytor dammades av och altarskåpets förankring till väggen bakom förbättrades.

Ängel med rökelsekar
Ängel med rökelsekar
Ängel på flygeldörrens utsida
Ängel på flygeldörrens utsida
Blåsliknande spjälkning i färgen före konservering
Blåsliknande spjälkning i färgen före konservering
Bild på färgspjälkning då lim injicerats bakom färgblåsan och den försiktigt lagts på plats med hjälp av värmespatel
Bild på färgspjälkning då lim injicerats bakom färgblåsan och den försiktigt lagts på plats med hjälp av värmespatel