Spökslottets plafondmålningar

På Spökslottet i Stockholm finns plafondmålningar från början av 1700-tal som troligen målats av David von Krafft och som omges av en praktfull stuckatur. Under december 2015 rengjordes plafondmålningarna från en grågul matt smutshinna samt sprickor och smärre spjälkningar i färgen konsoliderades.

Under konservering av plafonden
Under konservering av plafonden
Del av måleriet
Del av måleriet
Mittplafonden
Mittplafonden
En av hörnmedaljongerna
En av hörnmedaljongerna