Ateljéarbeten

Ett par slitna porträtt

Maj 2011
Ett par stora porträtt, målade på 1800-talet, hade sedan länge legat på en vind. Där hade de blivit mycket smutsiga, färgen spjälkade och i dukarna f…
Läs mer

Tavlor av William Blair Bruce

Januari 2014
Konstnären William Blair Bruce (1856-1906) var född i Canada. I Paris träffade han den svenska skulptören Carolina Benedicks-Bruce som kom att bli ha…
Läs mer

Rekonstruktion av en fana

Mars 2014
En ny fana tillverkas som ersättning till en som skadats i en brand. På ett nytt sidentyg kopieras den gamla fanans mönster i färg och bokstäverna me…
Läs mer

Ryttarporträtt

November 2014
Ett stort porträtt föreställande Gustav Horn till häst konserverades i november 2014. Tavlan är målad under 1600-talets andra hälft av D K Ehrenstrah…
Läs mer

Porträtt med blinderad fernissa

December 2015
Porträttet, en olja på duk, var målad av Sophie Adlersparre 1848. Fernissan som täcker ytan hade av blinderats, dvs i den hade det bildats mikrospri…
Läs mer

Lantmarskalkporträtt på Riddarhuset

Februari 2017
I Lantmarskalksalen på Riddarhuset i Stockholm är väggarna täckta av fyrtio stycken porträtt föreställande Lantmarskalker. Porträtten är gjorda i olj…
Läs mer

Vågig duk

april 2018
T W Nocken alias M Dohmen har målat båtar i månljus på 1880-talet med oljefärg på duk. Den mest synbara förändringen efter konservering är att v…
Läs mer

Fjordlandskap

juni 2018
Målningen som föreställer ett norskt fjordlandskap var grå och fläckad av smuts och gamla mörknade retuscher. Vidare spjälkade färgen och hade fläckv…
Läs mer